donkey pro architekturu a statikuDonkey je malé zvíře, které unese velký náklad. Ve zvěřinci kolem 3D programu Rhinoceros by mělo jít o malou ale užitečnou aplikaci. Umožňuje rychlou zpětnou vazbu z programů pro výpočty metodou konečných prvků. To mohou využít architekti a designéři už od fáze studie pro porovnání variant návrhu a předběžnou představu o jeho proveditelnosti ze statického hlediska.Donkey v současné chvíli umožňuje export několika typů geometrie do formátu VTK. Výstup zpracovávají aplikace OOFEM a MIDAS.